Điểm ảo là gì ?

Hướng dẫn

Điểm ảo là gì ?

Đăng lúc: 09-10-2012 09:02:50 PM  |  Đã xem: 2470  |  Phản hồi: 19  |

Điểm ảo là một đại lượng để đo thái độ học tập của học sinh cũng như để quản lý khả năng luyện tập của học sinh.